เจียวกู้หลานฟอร์ยูผลิตและจำหน่ายเจียวกู้หลานป่าเจียวกู้หลานข่วยคุณได้

เจียวกู้หลานฟอร์ยู

เจียวกู้หลานสมุนไพรที่ช่วยคุณได้หลากหลายคุณสมบัติเจียวกู้หลานสามารถใช้เสริมยาหมอรักษาโรค อาทิเช่น โรคเบาหวาน ทานเจียวกู้หลานควบคู่กับยาหมอสามารถช่วยท่านให้มีอาการดีได้

โรคความดันโลหิตสูง ทานเจียวกู้หลานคู่กับยาหมอจนกระทั่งความดันกลับสู่สภาวะปกติ

โรคหัวใจ ทานควบคู่ยาหมอลดความเสื่ยงของการใส่อุปกรณ์พิเศษ

เจียวกู้หลานฟอร์ยู ผลิตจากเจียวกู้หลานธรรมชาติไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตแหล่งที่มาของเจียวกู้หลานฟอร์ยู จากดินแดนตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล1500เมตร ไม่มีและไม่อยู่ใกล้แหล่งมลเพิษเช่นท่อไอเสียรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมใดๆ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงหริอฮอร์โมนใดๆในการเร่งผลผลิตให้มีขนาดใหญ่หรือปริมาณมากๆ กระบวนการผลิตปลอดภัยตามมาตราฐานของ อย ให้คุณค่าสมุนไพรที่มีคุณภาพ สด สะอาด และ ปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เจียวกู้หลานทั่วๆไป

เจียวกู้หลานที่จำหน่ายทั่วๆไปจะเป็นเจียวกู้หลานที่ นำเข้าจากประเทศจีนเป็นหลัก เจียวกู้หลานที่ใช้เป็นเจียวกู้หลานชนิดสายพันธุ์ใหญ่และผ่านกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตชาที่อาศัยการหมักโดยเน้นที่รสชาดเป็นหลักให้สมุนไพรน้อยกว่าและมีสารตกต้างมากมายที่อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอหรือก่อให้เกิดโรคชนิดใหม่ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม